• Meble na wymiar
  • Meble na wymiar
  • Meble na wymiar

Stwórz wyjątkowy mebel do swojej łazienki!

Jako polski producent mebli do ?azienki oferujemy meble odporne na wilgo? z p?yty o g?sto?ci V100 – najwi?kszej w swojej kategorii, impregnowanej i zabezpieczonej przeciwgrzybiczo. Zastosowanie tego rodzaju p?yty gwarantuje trwa?o?? naszych szafek ?azienkowych przez bardzo d?ugi czas u?ytkowania.  Dowolna szafka ?azienkowa z naszych kolekcji mo?e by? wyprodukowana w jednym z 17 dekorów, doskonale oddaj?cych szlachetn? struktur? drewna, jego faktur? oraz kolor.

Poznaj nowoczesne meble ?azienkowe NOCLAF oraz bogat? palet? dekorów, uchwytów i szuflad, wybierz interesuj?cy Ci? produkt, dostosuj go zgodnie do swoich pomys?ów oraz potrzeb – tak jak meble na wymiar i... KASTOMIZUJ go z nami!

 


 

Wybieraj?c opcj? Kastomizacji czyli modyfikacji, klient ponosi jedynie koszty bezpo?rednio zwi?zane z produkcj? mebli. W NOCLAF nie zaskocz? Pa?stwa dodatkowe op?aty za produkt niestandardowy. Stawiamy na przejrzyste warunki, dlatego ka?dorazowo przygotowujemy dla Pa?stwa wyceny zamawianych produktów.

Wybierz jedn? z naszych propozycji wzorniczych zwanych popularnie kolekcjami, nast?pnie okre?l wymiary mebla - wysoko??, szeroko??, g??boko??, potem ustal kolor spo?ród 17 dost?pnych dekorów.  Dobór uchwytów czy systemu zamykania te? mo?e by? decyzj? klienta, tak jak wybór szuflad, obrze?a czy wn?trza szafki

Do ka?dej naszej kolekcji dedykujemy specjalnie zaprojektowane przez nas umywalki. Na ?yczenie klienta szafki z ka?dej kolekcji mo?emy jednak ?atwo dostosowa? do wi?kszo?ci umywalek dost?pnych na rynku. Zarówno umywalki nablatowe jak i podblatowe mo?emy umiejscowi? w wybranym miejscu na blacie.

 

W terminie 48 godzin od z?o?enia zapytania wysy?amy wst?pn?, szacunkow? wycen?. Kiedy j? zaakceptujesz otrzymasz rysunki techniczne oraz (na ?yczenie) wizualizacj? 3D. W terminie 14 dni od daty zaakceptowania zamówienia gotowy produkt zostanie przygotowany przez nas do bezpiecznego transportu (Dotyczy produktów wykonanych z p?yty wilgocioodpornej.)Wszystkie meble ?azienkowe wysy?amy z?o?one, gotowe do instalacji i zapakowane w specjalny karton oraz inne akcesoria ochronne. Ca?o?? obudowujemy w skrzyni?, która dodatkowo zabezpiecza produkt i umieszczamy  na palecie.

> Więcej informacji